1. Firma

 

Seba Zakład Stolarski

ul. Diamentowa 5

20-447 w Lublinie.

 

2. Składanie zapytania

 

1. Firma Seba Zakład Stolarski zajmuje się wytwarzaniem mebli na indywidualne zamówienie. Zapytania składane są za pośrednictwem strony internetowej www.sebazs.pl.

2. Złożenie zapytania nie jest rozumiane jako złożenie zamówienia na konkretny produkt i nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Formularz złożenia zapytania jest informacją dla klienta o możliwościach i ofercie jakie oferuje Seba ZS.

3. W Formularzu Zapytania nie widnieją ceny za poszczególne produkty, są one ustalane indywidualnie.

4. Po złożeniu Zapytania klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu.

5. W ciągu kilku dni roboczych osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem skontaktuje się z nim telefonicznie w celu omówienia szczegółów złożonego Zapytania i złożenia Zamówienia.

6. Zamówienie składane jest telefonicznie, bądź osobiście po ustaleniu szczegółów projektu.

 

3. Wysyłka

 

1. Towar dostarczany jest do klienta i montowany na miejscu, bądź odbierany osobiście przez klienta.

2. Koszty dostarczenia towaru pokrywa klient.

3. Możliwe formy zapłaty to: przelew na konto bankowe lub gotówka.

 

4. Realizacja zamówień

 

1. Klient ma możliwość zmiany albo anulowania zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od otrzymania zaliczki do wysyłki towaru.

3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + czas dostawy (w zależności od wybranej formy dostawy).

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

5. Zmiany cen, reklamacje towarów i rozstrzyganie sporów.

 

1. Seba Zakład Stolarski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie zgłosić to Wykonawcy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zaoferuje mu inne rozwiązania.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.